خرید اینترنتی بیمه نامه

جهت تسریع در خدمات رسانی به بیمه گذاران محترم این کارگزاری بخش خرید اینترنتی بیمه نامه بزودی راه اندازی خواهد شد و بیمه گذاران و سایر متقاضیان محترم می توانند نسبت به سفارش و خرید بیمه نامه از این درگاه اقدام نمایند.