دپارتمان مشاوره

ارائه خدمات بیمه ای در زمینه های ذیل از بین برترین طرح های شرکت های بیمه با مناسبترین حق بیمه ها در شرایط رقابتی و به روش مناقصه از جمله فعالیت های تخصصی شرکت کارگزاری بیمه کامیاران کیهان در زمینه مشاوره و اجرای طرح های بیمه ای می باشد:

 

خدمات قابل ارائه کارگزاری به عنوان کارگزار مشاور امور بیمه ای طرف قرارداد سازمان ها و شرکت ها:

 • طراحی و پیاده سازی مدیریت یکپارچه امور بیمه در سازمانها و نهادها
 • بررسی وضعیت موجود پوشش های بیمه ای
 • شناسایی نیازها و ریسک های موجود در سازمان یا شرکت
 • ارائه مدل پیشنهادی وضعیت بهبود شرایط بیمه ای و پوشش های آن
 • تعیین و طراحی بیمه نامه های مطلوب با توجه به ریسک های موجود و امکان پذیری ایجاد پوشش های بیمه ای از بین شرکت های بیمه
 • طراحی و تنظیم اسناد مناقصه یا استعلام از شرکت های بیمه
 • نظارت بر اجرای مناقصه و یا استعلام و بررسی کارشناسی مستندات ارائه نرخ و شرایط شرکت های بیمه و مقایسه های فنی
 • نظارت بر صدور بیمه نامه ها، با هدف دریافت بیمه نامه فنی و مناسب با درخواست
 • نظارت و پی گیری حرفه ای امور اجرایی بویژه امور خسارت در طول مدت بیمه نامه ها

 

برخی بیمه گذاران طرف قرارداد شرکت کارگزاری کامیاران کیهان:

این شرکت در طول ۱۶ سال فعالیت حرفه ای خود، همکاری چندین ساله و مستمر با شرکت ها و سازمان های طرف قراردادی را در کارنامه ی کاری خود دارد که عامل استمرار این همکاری در چندین سال متوالی را ارائه خدمات مورد نیاز، به روز نگهداشتن نحوه خدمات، مشاوره های صحیح و فنی و بویژه ارائه خدمات در پی گیری خسارت ها می داند.

از جمله این بیمه گذاران می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • شرکت ایران خودرو خراسان از ابتدای احداث کارخانه در سال ۱۳۸۱ تا۱۳۹۴به عنوان مشاور و مجری خدمات بیمه های مهندسی، مسئولیت و تکمیل درمان
 • انجمن شرکت های ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی با بیش از ۲۰۰۰ عضو از سال ۱۳۸۱ تاکنون به عنوان مشاور و طراح تفاهم نامه های گروهی بیمه های مسئولیت و مهندسی و تکمیل درمان اعضای انجمن
 • انجمن شرکت های تولید، انتقال و توزیع نیرو (تانیر) با بیش از ۴۰۰ عضو از سال ۱۳۸۱ تا کنون به عنوان مشاور و طراح تفاهم نامه های گروهی بیمه های مسئولیت، مهندسی و تکمیل درمان اعضاء
 • انجمن شرکت های خدمات پشتیبانی ،اداری و فنی مهندسی مشهد از سال۱۳۹۵
 • سازمان عمران و توسعه حریم حرم مطهر حضرت رضا (ع) آستان قدس رضوی و برخی دیگر از سازمان های وابسته به آستان قدس رضوی از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۴به عنوان مشاور و مجری خدمات بیمه های مسئولیت، حوادث و تکمیل درمان
 • سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی از سال ۱۳۹۴ تا کنون به عنوان مشاور در امور بیمه های مهندسی و مسئولیت حرفه ای مهندسین
 • امور پیمانکاری شرکت توزیع برق مشهد و استان خراسان رضوی از سال ۱۳۸۸ به عنوان مشاور و مجری بیمه های تکمیل درمان
 • گروه شرکت های توس گستر (آرمان گستر یکم) از سال ۱۳۹۴ به عنوان مشاور امور بیمه ای
 • شرکت برج سازی سپیده عمران لویزان از سال ۱۳۹۲ به عنوان مشاور در طراحی بیمه نامه ها و مناقصه های پروژه
 • ارائه خدمات به بیش از ۱۵۰ شرکت فعال در زمینه فعالیت های ساختمانی، تاسیساتی و پیمانکار فنی و مهندسی