ثبت نام تکمیل درمان انجمن

۱- اطلاع از تعهدات بیمه نامه

تعهدات قرارداد تکمیل درمان ویژه اعضای انجمن از ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ لغایت ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ به شرح زیر می باشد.

 1. جبران هزینه های بستری، جراحی، شیمی درمانی (بستری و سرپائی)، رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب و انواع اعمال جراحی Day Care سنگ شکن در بیمارستان و مراکز جراحی هر نفر ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

 2. جبران هزینه های مغز و اعصاب مرکزی و نخاع (به استثنای دیسک ستون فقرات) قلب – پیوند کبد- ریه و پیوند کلیه و مغز استخوان، گامانایف، جراحی سرطان (با احتساب بند ۱) هر نفر تا سقف ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

 3. جبران هزینه های زایمان اعم از طبیعی و سزارین هر نفر تا سقف ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

 4. جبران هزینه های انواع اسکن، سی تی اسکن، ماموگرافی، سونوگرافی، MRI، انواع آندوسکوپی، اکوکاردیوگرافی، استرس اکو ، دانسیتومتری هر نفر تا سقف ۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال

 5. جبران هزینه های پاراکلینیکی(تست ورزش، تست آلرژی،تست تنفسی، نوار عضله، نوار عصب، نوارمغز، نوار مثانه، شنوایی سنجی،بینایی سنجی، هولترمانیتورینگ قلب،آنژیوگرافی چشم، هر نفر تا سقف ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال

 6. جبران هزینه های جراحی های مجاز سرپائی شامل: شکستگی ها و دررفتگی، گچ گیری، ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون، لیپوم، بیوپسی، تخلیه کیست، و لیزردرمانی (به استثنای رفع عیوب انکساری دید چشم)هر نفر تا سقف ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال

 7. جبران هزینه های آزمایش، نوار قلب،رادیولوژی،فیزیوتراپی،رادیوگرافی،ژنتیک پزشکی تا سقف ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال

 8. جبران هزینه ویزیت ،دارو و خدمات اورژانس در موارد غیر بستری برای هر نفر تا سقف ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال

 9. جبران هزینه آمبولانس داخل شهر تا سقف ۵۰۰/۰۰۰ ریال و خارج از شهر ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل بند یک

 10. پوشش بیمه عمر و حوادث با سرمایه ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ( صد میلیون ریال) بابت بیمه عمر تا سن ۷۰ (هفتاد) سال و ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (صد میلیون ریال) بابت بیمه حوادث تا سن ۷۵ (هفتاد و پنج) برای بیمه شده اصلی طبق ضوابط قرارداد همراه با قرارداد تکمیل درمان ارائه می گردد.

۲- اطلاع از شرایط ثبت نام متقاضیان

 1. داشتن دفترچه بیمه برای کلیه بیمه شدگان اصلی از شرکت محل اشتغال ضروری است.

 2. امکان حذف بیمه شده در طول مدت بیمه نامه سالانه میسر نمی باشد. بیمه شدگان می توانند : شامل کارکنان شاغل در شرکت های عضو انجمن های تانیر و شرکت های ساختمانی و تأسیساتی و اعضای سازمان نظام مهندسی برابر لیست تأمین اجتماعی و نیز مدیر عامل و اعضای هیآت مدیره شرکت ها برابر آگهی آخرین تغییرات باشند که درخصوص کارکنان و اعضاء هیئت مدیره شرکت می بایست حداقل ۵۰% آنان متقاضی این پوشش باشند.

 3. فرزندان پسر حداکثر تا سن ۲۲ سال و در صورت اشتغال به تحصیل با ارائه گواهی تحصیلی حداکثر تا سن ۲۵ سال و فرزندان دختر تا زمان ازدواج می توانند تحت پوشش قرار گیرند .

 4. در صورتی که یکی از افراد تحت تکفل بیمه شده اصلی تحت پوشش قرار میگیرد، سایر اعضاء خانواده (همسر و فرزندان) می بایست با رعایت شرایط سنی تحت پوشش قرار گیرند.

 5. پدر و مادر تحت تکفل بیمه شده اصلی نیز با رعایت میزان حق بیمه شرایط سنی  می توانند به اختیار بیمه شوند.

 6. پدر و مادر غیر تحت تکفل بیمه شده اصلی با حق بیمه دو برابر می توانند در ابتدای قرارداد تحت پوشش قرار گیرند.

 7. اعضای سازمان نظام مهندسی فقط در صورتی که تا ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تحت پوشش بیمه تکمیل درمان بوده اند امکان ثبت نام در این قرارداد را دارند.

تذکر مهم در این قرارداد برای کلیه بیمه شدگانی که تا تاریخ ۹۹/۰۱/۰۱ تحت پوشش بیمه تکمیل درمان نبوده اند،۳ماه دوره انتظار برای کلیه اعمال جراحی و ۶ ماه برای زایمان از تاریخ ۹۹/۰۱/۰۱ لحاظ می گردد.

 

۳- اطلاع از میزان حق بیمه

 • بیمه شده اصلی ( تا کمتر از ۶۰ سال ) بابت بیمه تکمیل درمان و عمر و حوادث ۶۹۴/۰۰۰ ریال در ماه

 • بیمه شدگان تحت تکفل ( تا کمتر از ۶۰ سال ) ۶۵۴/۰۰۰ ریال در ماه

 • در صورتی که سن بیمه شده اصلی یا تحت تکفل بالای ۶۰ سال باشد، ۵۰% اضافه نرخ بابت تکمیل درمان و درصورتی که بالای ۷۰ سال باشد ۱۰۰% اضافه نرخ اعمال خواهد شد.

در صورتی که شرایط ثبت نام را دارید می توانید وارد مرحله ثبت نام شوید.