بیمه باربری

 

اصولا بیمه‌ حمل‌ و نقل‌کالا پوششی‌است‌ که‌ بیمه‌گر درمقابل‌ دریافت‌ حق‌بیمه‌ متناسب‌ با پوشش‌ بیمه‌ای‌ ازبیمه‌گذار، تعهد می‌کند که‌ چنانچه‌ کالای‌ مورد بیمه‌ در جریان‌ حمل‌ و جابجایی‌ ازمبدأ به ‌مقصد مندرج‌ در بیمه‌نامه‌ و به ‌علت ‌وقوع ‌یکی ‌از خطرات ‌مندرج‌ در بیمه‌نامه ‌تلف‌ و یا دچار خسارت ‌شد و یا بیمه‌گذار براساس‌ قوانین‌ و مقررات ‌بین‌المللی‌ متحمل ‌پرداخت‌ هزینه‌هایی‌گردید، زیان‌ وارد به‌کالا را جبران‌ کرده‌ و هزینه‌ها را هم‌ بپردازد. البته‌علاوه ‌بر پوشش های‌ گفته‌شده‌، دربعضی از موارد زیان‌ وخسارات ‌وارد به ‌اشخاص ‌ثالث‌ هم‌ تحت‌ پوشش‌ این ‌بیمه‌نامه‌ها قرار می‌گیرد.
حمل‌ و نقل‌ و جابجایی‌ کالا ممکن‌ است‌ توسط وسایل‌ حمل‌ و نقل‌ مختلف‌ مانند کشتی‌، هواپیما، کامیون‌ و قطار انجام‌ پذیرد. به‌ همین‌ دلیل‌ در این‌ سرفصل‌ بیمه‌ حمل‌ و نقل‌ کالا را به‌ سه‌ بخش‌ عمده‌ و اساسی‌ به‌ شرح‌ زیر تقسیم‌می‌کنیم‌ :
بیمه‌ حمل‌ و نقل‌ دریائی
بیمه‌ حمل‌ و نقل‌ زمینی
بیمه‌ حمل‌ و نقل‌ هوایی
در بسیاری‌ از مواقع‌ اجازه‌ استفاده‌ از وسایل‌ مختلف‌ حمل‌ کالا در بیمه‌نامه‌ داده‌ می‌شود و در نتیجه‌ کالا با کشتی‌،کامیون‌ و قطار و احتمالا با هواپیما حمل‌ می‌شود و به‌ همین‌ دلیل‌ این‌ گونه‌ بیمه‌نامه‌ها مورد تقاضای‌ متصدیان‌ حمل‌ ونقل‌ است‌ که‌، آزادی‌ عمل‌ بیشتری‌ را در اختیار آنها قرار می‌دهد. بنابراین‌ چنانچه‌ کالا تمام‌ مسیر حمل‌ را با یک‌وسیله‌ نقلیه‌ طی‌ کند، بارنامه‌ مربوط به‌ آن‌ وسیله‌ حمل‌ صادر می‌شود و در نتیجه‌ بیمه‌نامه‌ هم‌ بر همان‌ اساس‌ صادرمی‌گردد.